Er was veel te zien op de graandag, gisteren op Proefboerderij Ebelsheerd in Nieuw Beerta. Rassendemo’s, bemestingsproeven, gewasbeschermingsproeven, werktuigen, voorlichting, sectorbreed.

De campagne ‘Duurzaam telen, begint bij jou’ heeft een proef aangelegd met verschillende spuitmomenten in tarwe. Er was geen verschil te zien in het effect van de bespuiting; ook uitgestelde bespuitingen waren effectief. Dit kwam ook mede door de lage schimmeldruk de laatste weken. Gerhard Kohlleppel uit Blijham, een van de spotlighttelers, was ook aanwezig om meer te vertellen over hoe hij duurzaam teelt. De Good Practice die centraal stond, gaat over het uitstellen of achterwege laten van bespuitingen, of het gebruiken van een lagere dosering. De aanwezige telers waren zeer geinteresseerd, maar het uitstellen of overslaan van een bespuiting vinden ze een lastige keuze. Een graanteler: "De marges zijn klein, en het is toch een risico wat je neemt, maar het kan je wel een hoger saldo opleveren. Soms is een bespuiting zelf duurder dan de meeropbrengst."

Voor een interview met Gerhard Kohlleppel klik hier:

1164.00 Interview Akkerbouwteler.pdf (858,29 kb)